Les Metamorfosis d'Ovidi

«He acabat una obra que ni la ira de Júpiter ni el foc ni l’espasa ni la voracitat del temps no podran destruir. Pot arribar quan vulgui el dia aquell que només té dret sobre el meu cos, pot posar quan vulgui terme a la durada incerta de la meva vida. Immortal en la meva part més noble, pujaré més amunt dels estels i el meu nom serà inesborrable. Per tot arreu on s’estén el poder de Roma per les terres conquerides seré llegit pel poble, i viuré en la fama per tota l’eternitat, si és que són certs els presagis dels poetes» 

Metamorfosis XV 871-879